Dossiers famílies

El centre posa a l’abast uns dossiers informatius adreçats a les famílies, que es presenten en la primera reunió de curs. Són una bona eina per tenir la informació del funcionament del centre.