Projectes

Socialització de llibres

Aquest projecte facilita l’accés dels llibres a tot l’alumnat d’ESO del centre, fomenta el respecte al material comunitari, disminueix el cost dels llibres a les famílies  sòcies de l’AMPA-Famílies Pedrolo i fa que es redueix l’impacte mediambiental pel fet de produir menys residus.

Auxiliar de conversa

El projecte d’auxiliar de conversa ens permet disposar d’un parlant nadiu de la llengua anglesa per tal de donar suport a les activitats d’aprenentatge d’anglès als nostres alumnes, i així desenvolupar les seves competències lingüístiques.

Una part molt important d’aquest projecte són les famílies que, durant el curs escolar, acullen l’auxiliar de conversa a casa seva  durant un màxim de 3 mesos. Aquestes famílies li proporcionen l’allotjament i manutenció i ajuden a la integració de l’auxiliar al seu nou lloc de residència, cosa que fa que siguin un suport molt important en la seva estada.

Festes de les orles

El projecte d’orles és una festa que s’organitza per tal que l’alumnat de 4t d’ESO i de 2n de Batxillerat tingui un reconeixement en la superació de cadascuna de les etapes formatives. L’AMPA-Famílies Pedrolo col·labora en l’organització i el finançament de la festa.

Dinamització dels patis

El projecte de dinamització de patis vol crear un espai d’oci  d’activitats diverses, amb l’objectiu d’oferir alternatives de lleure durant l’espai del pati. El porten a terme alumnes de 1r de Batxillerat, que s’han escollit a partir del projecte de lleure que han presentat.

Equipaments

Des de l’AMPA-Famílies Pedrolo, sempre segons la disposició econòmica, ajudem a finançar l’equipament necessari per al desenvolupament normal de les activitats del centre. Les últimes inversions fetes han estat els murals/vinils de l’institut, així com l’aula d’informàtica i la subvenció de la compra de material informàtic.