PEC

El projecte educatiu de centre (PEC) és el document que defineix els principis pedagògics i organitzatius del nostre institut. Inclou trets d’identitat que ens singularitzen, adaptats a la realitat de l’entorn del nostre alumnat i a les conviccions pedagògiques del claustre de professors, les línies d’atenció a la diversitat i els objectius del centre. Per tant, esdevé l’eix vertebrador de les accions i relacions de la Comunitat Educativa del nostre institut. Conèixer el PEC és conèixer com és el nostre institut.

Accés al document aprovat pel consell escolar el 14/03/24: ProjecteEducatiuCentre