AMPA

Les famílies de l’INS Manuel de Pedrolo ens constituïm en una entitat, l’AMPA-Famílies Pedrolo, per col·laborar voluntàriament en el projecte educatiu del centre. La participació de l’AMPA permet a les famílies contribuir i cooperar activament en el centre, proposant activitats i projectes educatius, i tenint veu en el funcionament quotidià de l’institut.

L’AMPA-Famílies Pedrolo es gestiona a través d’una Junta que es reuneix mensualment amb la direcció del centre per debatre, tractar i gestionar aquelles propostes, activitats i tasques que tenen relació amb el centre i veure com podem col·laborar les famílies amb les necessitats de l’alumnat i del centre.

Una vegada a l’any es convoca l’Assemblea Ordinària per exposar i aprovar l’estat de comptes de l’associació i explicar a les famílies les accions fetes i els nous projectes, així com  debatre els assumptes que ens preocupin o altres temes inclosos a l’ordre del dia.

El finançament de totes les activitats i projectes que duem a terme, és gràcies a la quota que aporten les famílies, actualment, 36 euros/any per família.  Aquest finançament permet realitzar els projectes actuals: socialització dels llibres de text, auxiliar de conversa, festivitat de les orles, compra d’equipament informàtic, subvenció d’una sortida anual per alumne, el pagament de l’alumnat que dinamitza els patis…