Batxillerat

  • Relació d’hores distribuïdes en matèries que l’alumnat que cursarà 1r de Batxillerat realitzarà durant el curs 2020-2021:

  • Relació d’hores distribuïdes en matèries que l’alumnat que cursarà 2n de Batxillerat realitzarà durant el curs 2020-2021: