Aula d’acollida

L’institut Manuel de Pedrolo té una Aula d’acollida per atendre l’alumnat nouvingut al centre. És l’espai de referència i el marc de treball per a aquests nois i noies que desconeixen la nostra llengua i la nostra cultura. La tutora els ensenya l’idioma, però també la nova societat on han vingut a viure, amb els seus costums i singularitats.

En aquest espai, on intervenen dues professionals, l’alumnat nouvingut aprèn estratègies i eines per poder seguir els seus estudis; els seus horaris són flexibles i canviants, en funció de les necessitats i del ritme d’aprenentatge de cadascú.

Les professionals de l’Aula d’acollida estan coordinades amb els tutors i les tutores (són membres de les PAT) i són les persones que fan de pont entre aquesta aula tan especial i la resta de centre.