ESO

  • Relació d’hores distribuïdes en matèries que l’alumnat que cursarà 1r, 2n o 3r d’ESO realitzarà durant el curs 2022-2023:

  • Relació d’hores distribuïdes en matèries que l’alumnat que cursarà 4t d’ESO realitzarà durant el curs 2022-2023: