PCOMC

El Pla de Comunicació de centre estableix, regula i explica com es porten a terme les diferents situacions comunicatives en la comunitat educativa, tant a nivell intern com a nivell extern. Com que les maneres de fer i d’organitzar-se són canviants curs a curs, també caldrà revisar aquest Pla cada curs.

Accés al document PlaComunicacióCentre