Estudis

A l’INS Manuel de Pedrolo es poden cursar els estudis següents:

L’Educació Secundària Obligatòria comprèn quatre cursos (entre els 12 i els 16 anys) i proporciona la formació necessària per continuar els estudis de Batxillerat o de Formació Professional de Grau Mitjà, o bé permet accedir al mercat de treball.

 

El Batxillerat està organitzat en dos cursos acadèmics. Aquesta etapa de formació acadèmica es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat. El Batxillerat prepara l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

El centre ofereix les següents modalitats de Batxillerat:

  • Modalitat de Ciències i Tecnologia
  • Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials