PROVES PER A L’OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN ESO

Ja ha sortit la convocatòria anual de les proves per a l’obtenció del títol de graduat en ESO, per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’ESO els anys 2021 o 2022. El centre on es realitzen aquestes proves sempre és aquell on l’alumne/a va estar matriculat de 4t d’ESO per última vegada. El termini d’inscripció és del 30 de gener al 14 de febrer.

L’alumnat que accedeix a aquestes proves ha de reunir aquests tres requisits:

  • Haver finalitzat l’ESO els anys 2021 o 2022.
  • Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2023.
  • Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.