ESO

Relació d’hores distribuïdes en matèries que l’alumnat que cursarà 1r, 2n o 3r d’ESO realitzarà durant el curs 2019-20.

Matèries obligatòries

Matèries optatives ESO

Relació d’hores distribuïdes en matèries que l’alumnat que cursarà 4t d’ESO realitzarà durant el curs 2019-20: