Participació

Pla educatiu d’entorn

Participació al Pla educatiu d’entorn  (PEE) per tal d’adequar les necessitats educatives de l’alumnat i donar una resposta, més enllà de l’àmbit acadèmic.

Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan col·legiat de participació del centre i també hi estem representats, per participar en la presa de decisions en relació als temes importants de funcionament i de la seva organització.

Activitats del municipi

L’AMPA Famílies Pedrolo està oberta a qualsevol proposta i projecte que tingui en compte els valors educatius i comunitaris, tal com s’ha fet enguany amb la xocolatada solidària de Sant Joan de Déu.