Batxillerat

  • Relació d’hores distribuïdes en matèries que l’alumnat que cursarà a 1r i 2n de Batxillerat realitzarà durant el curs 2023-2024: