Equip directiu

  • DIRECCIÓ: Joan Planes Nonell
  • CAP D’ESTUDIS: Ester Taló Fabregat
  • COORDINACIÓ PEDAGÒGICA: Francesc Carabasa Giribet
  • SECRETARIA: Sílvia Ansorena Domínguez
  • CAP D’ESTUDIS ADJUNT: Josepa Berenguer Fabregat