Coordinacions

Coordinació de 1r i 2n ESO
Josepa Berenguer Fabregat
Coordinació de 3r i 4t ESO
Mercè Viladrich Pons
Coordinació de Batxillerat
Josep M. Gorgues Baiget
Coordinació d’activitats
Joan Carles Estrella Fernández
Coordinació de riscos laborals   
Núria Sans Corrales
Coordinació LIC
Mihaela Topor Bahrín
Coordinació d’informàtica
Josep R. Asens Masdeu