Convalidacions

L’alumnat que cursa estudis de dansa o de música o que practica algun esport, pot sol·licitar reducció o convalidació de matèries dels estudis d’ESO o de Batxillerat. Per convalidar música o educació física, cal presentar l’autorització signada pels tutors de l’alumne/a (pare, mare…) i el certificat expedit per l’entitat corresponent (escola de música, conservatori o Consell Català de l’Esport). Adjuntem les indicacions i els diferents documents per fer la sol·licitud:

1) MÚSICA: normativa juliol 2023.

 • EMU1 (ESO): sol·licitud reducció matèries
 • CMU3 (Batxillerat): certificat expedit per l’escola de música autoritzada (reducció matèries específiques)
 • BMU3 (Batxillerat): sol·licitud de reducció matèries (escola de música autoritzada)
 • BMU1 (Batxillerat): sol·licitud reducció matèries específiques (conservatori i centre professional)
 • CMU1: certificat conservatori/centre professional de música (acreditació curs alumne/a)
 • CMU2: certificat escola música (acreditació curs i nombre d’hores)

2) DANSA: normativa juliol 2022.

 • EDA1 (ESO): sol·licitud reducció matèries
 • BDA1 (Batxillerat): sol·licitud reducció matèries específiques o modalitat (conservatori o centre professional)
 • BDA3 (Batxillerat): sol·licitud reducció matèries específiques o modalitat (escola autoritzada)

3) ESPORTS: normativa juliol 2022 (IMPORTANT: a la pàgina 68, on es detallen els diferents supòsits)

 • ESO: sol·licitud reconeixement matèria educació física
 • Batxillerat: sol·licitud reconeixement matèria educació física