REUNIONS DE TUTORIA

Dilluns vinent, 24 d’octubre, es faran les reunions de tutoria, a les 19:00. Les reunions seran presencials, a les aules assignades a cada grup d’alumnes. Es recordaran algunes normes del centre, les vies de comunicació entre les famílies i l’institut, el calendari del curs, el funcionament de l’aula, els projectes del centre… i podreu preguntar el que vulgueu al tutor o tutora del grup.

Us agrairem la participació, ja que és una bona ocasió per parlar del que us preocupa com a famílies.