PGA

El Pla General Anual és el document on es reflecteixen tots els objectius pedagògics i organitzatius del centre per al curs actual, així com el calendari d’activitats i sortides del centre.

Accés al document Programació General Anual 2022/2023